Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.9.2020

Haemme nyt tietojenkäsittelyn lehtoria

Haemme tietojenkäsittelyn lehtoria vahvistamaan toimintaamme erityisesti tietoturvan osaamisalueella. Hakijalta edellytetään laaja-alaista osaamista tietoturvan eri osa-alueista kuten tietoturvariskien hallinnasta, tietoverkkoturvallisuudesta sekä tietoturvatestaamisesta.

Turun ammattikorkeakoulu hakee

Lehtoria, Tietojenkäsittely

Tietoturvaosaamisen lisäksi arvostamme osaamista ohjelmoinnista, ohjelmistotuotannosta, tietokannoista, data-analytiikasta, pilvipalvelujen kehittämisestä tai tekoälyn hyödyntämisestä.

Valittavalta henkilöltä edellytetään osallistumista Turun AMK:n tutkimus, kehitys ja innovaatio-toimintaan. Erityisesti v. 2018-2020 EAKR-hankkeeseen KyberVALIOT, jossa kehitetään Salon IoT-kampukselle kyberturvallisuuden testauslaboratorio.

Työtehtävät suunnataan tarkemmin valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen pohjalta.

Kelpoisuusehdot:

  • Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. DI tai FM)
  • Vähintään kolmen vuoden alakohtainen työkokemus korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen
  • 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot (näiden puuttuminen ei ole este tehtävään nimittämiselle, mutta on työehtosopimuksen mukainen peruste palkan epäpätevyysalennukselle)

Tehtävässä menestyminen edellyttää yhteistyökykyä, hyvää englanninkielen taitoa sekä kiinnostusta toimia kansainvälisissä opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Työaika on työkausittain laadittavan työsuunnitelman mukainen 1624 tunnin vuosityöaika.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Ensisijaisena toimipaikkana toimii Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku, mutta tehtävä vaatii myös työskentelyä Salon IoT-kampuksella osoitteessa Joensuunkatu 7, 24100 Salo.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tekniikka ja liiketoiminta- sektori, Tiedepuisto/ICT-City, Turku

Ja sitten kerromme että hakemuksen voi jättää kuntarekryssä

Tämä uutinen olisi aina samannäköinen (sama kuva ja muotoilut).

Tästä linkki Kuntarekryyn.