Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.9.2020

Hybridi-mikroverkot helpottamaan energiamurrosta

TIGON-hankkeen tarkoituksena on selvittää miten tasavirta-mikroverkot (DC) voivat auttaa luomaan sähköverkoista vihreämpiä, tehokkaampia ja joustavampia siirryttäessä kohti uusiutuvaa energiaa.

Suurin osa verkkoinfrastruktuurista perustuu vaihtovirtaan (AC), koska se toimii helpommin, kun jännitettä on tarpeen nostaa siirtovaiheessa. Paikallisesti tuotettavan ja kulutettavan uusiutuvan energian yleistymisen myötä ollaan kuitenkin siirtymässä pois keskitetystä sähköverkon hallintamallista kohti hajautetumpaa järjestelmää. 

Suosituimmat uusiutuvat energialähteet tuottavat tasavirtaa joko suoraan tai muuntimen avulla. Koska niiden tuotanto on ajoittaisia, pitää energia varastoida sähköenergiavarastoihin — jälleen DC:ssä. Lisäksi useimmat nykyaikaiset sähkölaitteet, kuten kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet ja LED-valaistus, toimivat tasavirralla. Kuinka voisimme hyödyntää vanhaa vaihtoverkkoinfrastruktuuria, kun taas tuotanto ja kulutus ovat yhä enemmän tasavirtaa? TIGONin tavoitteena on saada aikaan teknisiä ratkaisuja ja liiketoimintamalleja kehittyneille hybridimikroverkoille.

Uusien teknologioiden avulla paikallinen tasavirtainfrastruktuuri voi paremmin integroida uusiutuvia energialähteitä ja varastoida sähköä. Neljän vuoden aikana TIGONin kansainvälinen tiimi kehittää joukon joustavia ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuja ja demonstroi ne kahdessa keski- ja pienjännitemikroverkossa Ranskassa ja Espanjassa.

Nämä kaksi demonstrointimikroverkkoa integroivat aurinkovoiman, energian varastointijärjestelmät, sähköajoneuvojen latauspisteet ja muut tasavirtakuormat käyttämällä erittäin tehokkaita verkkoteknologioita, kuten solid state -muuntajia, DC/DC-muuntimia ja energianhallintajärjestelmiä. Niiden modulaariset ominaisuudet ja replikointianalyysi tarjoavat askelmerkit kohti tasavirta-arkkitehtuurien laajaa ja sujuvaa käyttöönottoa, mikä mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden suuremman osuuden sähköjärjestelmissä.

Projektitiimiin kuuluu asiantuntijoita Belgiasta, Bulgariasta, Suomesta, Ranskasta, Kreikasta, Italiasta, Espanjasta ja Portugalista. Työryhmässä ovat edustettuina muun muassa kehittäjät, tutkimuskeskukset, teollisuusyritykset, yliopistot ja korkeakoulut. Uusien konversioteknologioiden lisäksi tiimi perustaa ja testaa WAMPAC-järjestelmiä eli laaja-alaista seuranta-, suojaus- ja valvonta-aluetta keinona varmistaa hybridiverkkojen vakaus ja turvallisuus.

TIGON-hanke

TIGON -hanke on osa EU:n laajuista strategiaa, jonka tavoitteena on rakentaa vähähiilistä ja ilmastoystävällistä tulevaisuutta. Hanke on saanut rahoitusta EU Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.