Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.1.2017
medianomi

Erillishaut

Turun ammattikorkeakouluun voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaun kautta.

Tutustu tarkemmin erillishakuihin alla.

Huomaathan, että myös kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.

Kokeilua.

Avoimen AMK:n erillishaku amk-tutkintoihin

Avoimen AMK:n erillishaku amk-tutkintoihin

Hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella AMK-tutkintoon tapahtuu erillishaun kautta. Hakija voi hakeutua avoimen amk:n väylän kautta yhteen hakukohteeseen/erillishaku.

Erillishaussa hakeminen ei rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen. Kuitenkin hakija voi ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi täysimääräisinä tai osittain osaksi tutkintoa voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. 

Koulutukset, jotka ovat mukana avoimen AMK:n erillishaussa, löytyvät aloituspaikkatietoineen Opintopolku.fi – palvelusta ja myös hakeminen (hakulomake) tapahtuu Opintopolun kautta. Syksyn 2016 hakukohteet on julkaistaan Opintopolussa kesän aikana ja hakulomake avautuu haun alkaessa. Huom. kaikki Turun amk:n koulutukset eivät ole mukana erillishaussa.

Hakeutuminen YAMK-tutkintoon avoimen amk:n erillishaun kautta muuttuu jatkuvaksi (lukuun ottamatta kesäaikaa kesäkuun alusta elokuun puoliväliin sekä joulun ja uudenvuoden aikaa) hauksi 1.9.2016 lähtien. Haussa mukana olevat koulutukset julkaistaan Opintopolussa ja lisätietoja hausta löydät näiltä nettisivuilta kohdasta Avoimen amk:n jatkuva erillishaku yamk-tutkintoihin.

Hakukelpoisuus

Opiskelija saa hakukelpoisuuden AMK-tutkintoon, mikäli hän on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 35 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi hakijalla tulee olla merkittynä opintorekisteriin 55 opintopistettä 19.8.2016 (kevään -16 haku) ja 5.1.2017 (syksyn -16 haku) mennessä. Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalla ei siis tarvitse olla muuta hakukelpoisuutta koulutukseen. Poikkeuksena ovat jotkin AMK-tutkinnon monimuotokoulutukset, joissa saattaa olla lisäksi pohjakoulutusvaatimuksena esimerkiksi aikaisempi sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinto. Nämä pohjakoulutusvaatimukset tulee tarkistaa Opintopolusta kyseisen hakukohteen kohdalta. Monimuotokoulutukset, joissa ei ole yleistä hakukelpoisuutta yhteishaussa, jäävät pois avoimen amk:n erillishausta viimeistään kevään 2017 jälkeen.

Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut opinnot eivät kelpaa, vaan opinnot tulee olla suoritettu avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset: https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/kuka-voi-hakea-ammattikorkeakouluun/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-ammattikorkeakouluun/#Sosiaali_ja_terveysalan   

Englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakevilta opiskelijoilta saatetaan edellyttää kielitestiä (kuten yhteishaussa), jos hakija ei ole EU-/ETA-maan kansalainen. Hakijapalvelut antaa lisätietoa hyväksytyistä kielitodistuksista.

Hakuajat 2016:

Avoimen AMK:n erillishaku tapahtuu kaksi kertaa kalenterivuoden aikana:

 • Kevään 2016 hakuaika oli 2.-16.5.2016. Hakijalla tulee olla 35 opintopistettä merkittynä opintorekisteriin hakuajan päättymiseen mennessä ja 55 opintopistettä 19.8.2016 mennessä.
 • Syksyn hakuaika on 1.-15.11.2016. Hakijalla tulee olla 35 opintopistettä merkittynä opintorekisteriin hakuajan päättymiseen mennessä ja 55 opintopistettä 5.1.2017 mennessä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00.

Valintatapa:

Opiskelijavalinta tapahtuu avoimen AMK:n suoritusten keskiarvon perusteella (keskiarvo lasketaan hakuajan päättymiseen mennessä opintosuoritusotteella näkyvistä, koulutukseen soveltuvista arvosanoista). Koulutukset voivat järjestää myös valintakokeen tai haastattelun hakijoille (tarkista valintatapa Opintopolusta kyseisen hakukohteen kohdalta).

 • avoimen amk:n soveltuvien opintojen keskiarvon pisteet:
  • 1,00-1,25 -> 1p.
  • >1,25-1,50 -> 2p.
  • >1,50-1,75 -> 3p.
  • > 1,75-2,0 -> 4p.
  • > 2,0-2,25 -> 5p.
  • > 2,25-2,5 -> 6p.
  • > 2,5-2,75 -> 7p.
  • > 2,75-3,0 -> 8p.
  • > 3,0-3,25 -> 9p.
  • > 3,25-3,5 -> 10p.
  • > 3,5-3,75 -> 11p.
  • > 3,75-4,0 -> 12p.
  • > 4,0-4,25 -> 13p.
  • > 4,25-4,5 -> 14p.
  • > 4,5-4,75 -> 15p.
  • > 4,75-5,00 -> 16p.
 • Mahdollisen valintakokeen/haastattelun pisteytys: max 20p, min 10p (9p tai alle on hylätty)

Tasapistetilanteessa vertailussa käytetään ensin hakijoiden tarkkaa keskiarvoa ja tämän jälkeen tarvittaessa arvontaa.

Hakuprosessi, kevät 2016 (syksyn 2016 tarkat ohjeet päivitetään tähän syyskuussa):

 • Hakija täyttää hakulomakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi ja toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä virallisen (leimattu, opintotoimistosta haettu) opintosuoritusotteen Hakijapalveluille (Turun ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Joukahaisenkatu 3A, 20520 Turku tai hakijapalvelut@turkuamk.fi). Huom. sähköpostitse lähetettäessä liitteiden on oltava skannattu ja hyvälaatuisia, valokuvat eivät kelpaa. Merkitsethän saatteeseen, että haet avoimen amk:n erillishaussa.
 • Jos haet terveyden monimuotokoulutukseen, jossa on rajattu pohjakoulutusvaatimus, opintosuoritusotteen lisäksi sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin todistuskopio hakukelpoisuuden antavasta tutkinnostasi.
 • Hakijapalveluissa tarkistetaan toimitetut dokumentit (hakulomakkeella ilmoitettu keskiarvo, opintojen soveltuvuuden arviointi yhdessä koulutuksen edustajan kanssa, mahdollinen tutkintotodistus (monimuotokoulutukset).
 • Jos koulutus järjestää haastattelun tai pääsykokeen, hakija kutsutaan siihen sähköpostitse noin kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
 • Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos sähköpostitse noin 30 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä ja hän näkee tiedon valinnastaan myös Oma Opintopolku-palvelusta. Jos hänet valitaan, hän joko ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan tai ei ota paikkaa vastaan. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 15.7.2016 kello 15.00. Opiskelija aloittaa opinnot seuraavan lukukauden alussa. Opiskelupaikan vastaanottoa ei voi siirtää paitsi lakisääteisistä syistä (asepalvelus, siviilipalvelu, naisten vapaaehtoinen asepalvelus/äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa/oma sairaus tai vamma).

  Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa Hakijapalveluihin (hakijapalvelut@turkuamk.fi) sähköisesti viimeistään 19.8.2016 klo 15.00 mennessä.

 • Lopullinen opintosuoritusote (vähintään 55 op) on toimitettava hakijapalveluille (hakijapalvelut@turkuamk.fi) viimeistään 19.8.2016 kello 15.00 mennessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelemaan hyväksytty on toimittanut opintosuoritusotteensa hakijapalveluille ja se on tarkistettu (soveltuvat opinnot ja opintopistemäärä).
 • Opintosuoritusotteen toimittamatta jättäminen johtaa opiskelupaikan peruutukseen.
 • Kun hakija on toimittanut hakijapalveluille lopullisen opintosuoritusotteensa, hän pääsee ilmoittautumaan läsnä- tai poissaolevaksi Oma Opintopolku -palvelussa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.8.2016.
 • Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22).

Avoimen amk:n jatkuva erillishaku yamk-tutkintoihin

Hakeutuminen YAMK-tutkintoon avoimen amk:n erillishaun kautta muuttuu jatkuvaksi (lukuun ottamatta kesäaikaa kesäkuun alusta elokuun puoliväliin sekä joulun ja uudenvuoden aikaa) hauksi 1.9.2016 lähtien.

Haussa mukana olevat koulutukset löytyvät Opintopolusta (www.opintopolku.fi). Etsi koulutuksia niiden nimellä ja paikkakunnalla, esim. projektijohtaminen Turku.

Hakukelpoisuus:

Hakukelpoisuuden antaa, jos hakijalla on soveltuva korkeakoulututkinto (tarkista hakukelpoisuuden antava tutkinto Opintopolusta hakemasi koulutuksen tiedoista) sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta (asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on) ja hän on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 10 opintopistettä 60 opintopisteen laajuisista YAMK-tutkintoon johtavista opinnoista tai 15 opintopistettä 90 opintopisteen laajuisista YAMK-tutkintoon johtavista opinnoista. Suoritettujen opintojen tulee olla koulutukseen soveltuvia opintoja.

Opinnot on voitu suorittaa missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut opinnot eivät kelpaa, vaan opinnot tulee olla suoritettu avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakeminen:

Hakulomake on ladattavissa tämän sivun oikeasta reunasta 1.9. alkaen. Liitä hakemukseen mukaan kopio opintosuoritusotteestasi (avoimen amk:n opinnot) ja kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta sekä kolmen vuoden työkokemuksen osoittavista työtodistuksista. Hakulomake toimitetaan Hakijapalveluille joko sähköpostin liitteenä (hakijapalvelut@turkuamk.fi) tai osoitteeseen Turun amk/hakijapalvelut, Joukahaisenkatu 3A, 20520 Turku.

Koulutukset voivat halutessaan kutsua hakijan valintahaastatteluun.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun ilmoitetut aloituspaikat ovat täyttyneet, hakukohteen haku suljetaan. Aloituspaikat ovat näkyvillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa.

Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos noin 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tutkinto-opiskeluoikeus alkaa päätöksentekoa seuraavan kuukauden alusta.

Uusi x-erillishaku

tekstiä

Erillishaku AMK-insinööriksi

Kevään 2016 erillishaku AMK-insinööriksi on päättynyt. Seuraavan haun ajankohdasta ei ole tehty päätöksiä.

Hakukelpoisuus ja valintatapa:

Erillishaku on suunnattu teknillisen oppilaitoksen suorittaneille kone- ja metallitekniikan, LVI-tekniikan, auto- ja kuljetustekniikan, ja rakennustekniikan insinööreille tai tekniikko tai rakennusmestarin tutkinnon tai rakennusmestari (AMK) -tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat päivittää tutkintonsa insinööri (AMK) -tutkinnoksi.

Aloituspaikat: 10. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, jonka pohjalta valinta tehdään. Haastattelussa haastateltavalta kysellään aikaisemmasta työkokemuksesta sekä tutkinnosta. Haastattelussa mitataan myös hakijan motivaatiota sekä kysellään mahdollisesta opinnnäytetyön aiheesta. Haastatteluun kutsutaan sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen.

Koulutuksen kuvaus:

 • Koulutus alkaa: Syksy 2016
 • Opetuskieli: suomi
 • Opetusaika: Iltaopetus
 • Opetustapa: Lähiopetus
 • Opiskelumuoto: Monimuoto-opetus
 • Koulutuksen laajuus: 240 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 4 vuotta
 • Maksullinen: Ei
 • Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Tekniikan koulutuksen erityisominaisuus on iltaisin tapahtuva opetus. Ensimmäisen kahden vuoden aikana opiskellaan insinöörin perusosaamiseen kuuluvia asioita, kuten matemaattisluonnontieteellisen ymmärrykseen perustuvaa ongelmanratkaisua ja viestintää eri kielillä. Opinnoissa on mahdollista suuntautua usealle eri alueelle. Perusopintojen jälkeen opinnot jatkuvat alakohtaisissa pienryhmissä monimuoto-opiskeluna.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta: Rakennustekniikka, energia- ja ympäristötekniikka, tuotantotalous, auto- ja kuljetustekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, LVI-tekniikka ja ICT.

Opinnot on suunniteltu jakaantuvaksi neljälle vuodelle, mutta jos opiskelijalla on aiempia tutkintoon soveltuvia opintoja ja taitoja tai valmius kovempaan työtahtiin, on nopeampikin eteneminen opinnoissa mahdollinen.

•Perusopinnot 85 op.

•Ammattiopinnot 75 op.

•Vapaasti valittavat opinnot 30 op.

•Harjoittelu 30 op.

•Opinnäytetyö 20 op.

Hakuaika:

2.-16.5.2016. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00.

Hakuohjeet:

 • Täytä hakulomake ja toimita se hakuajan päättymiseen mennessä Turun AMK:n hakijapalveluihin (Turun AMK/Hakijapalvelut, Joukahaisenkatu 3A, 20520 Turku) tai hakijapalvelut@turkuamk.fi. Jos lähetät hakemuksen sähköpostitse, niin huomioithan, että hakemuksen on oltava allekirjoitettu ja kaikkien liitteiden hyvälaatuisia.
 • Liitä hakulomakkeeseen kopio aiemmasta tutkintotodistuksesta, jolla haet.
 • Jos tulet valituksi erillisvalinnan kautta, et voi ilmoittautua poissaolevaksi, vaan läsnä on oltava koko opiskeluoikeusajan.
 • Päätös opiskelijavalinnasta ilmoitetaan hakijoille 30 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antaa lehtori Kari Lindström (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi).Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä otathan yhteyttä Hakijapalveluihin (hakijapalvelut@turkuamk.fi).

Muun AMK:n entinen opiskelija, opinnot jääneet kesken

Muussa kuin Turun ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen opiskeluoikeuden omannut ja sen menettänyt opiskelija voi hakea erillishaussa opiskeluoikeutta Turun ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskeluoikeutta voi hakea myös silloin, kun opiskelija on itse ilmoittanut eroavansa ammattikorkeakoulusta.

Ohjeet Turun ammattikorkeakolussa opiskeluoikeuden menettäneille löytyvät tästä linkistä.

Haku on jatkuva, lukuun ottamatta kesäloma-aikaa kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin sekä joulun ja uudenvuoden aikaa. Hakijalle tiedotetaan valinnan tulos 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Opiskeluoikeutta voi hakea, jos ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta puuttuvia opintoja on enintään 35 op.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut. Myönteisessä päätöksessä opiskelijalle ilmoitetaan kokonaisaika, jonka aikana opinnot on suoritettava loppuun. Opiskeluoikeuden saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Hakulomake löytyy  tästä linkistä ja se palautetaan Hakijapalveluihin (Turun ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Joukahaisenkatu 3A, 20520 Turku tai hakijapalvelut@turkuamk.fi). Huom. sähköpostitse lähetettäessä liitteiden on oltava skannattu ja hyvälaatuisia, valokuvat eivät kelpaa. Merkitsethän saatteeseen, että haet erillishaussa tutkinto-opiskeluoikeutta muussa AMK:ssa kesken jääneiden opintojen loppuun saattamiseksi. Muistathan allekirjoittaa hakemuksesi.

Opiskelijalla on oikeus hakea opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti oikaisua koulutusjohtajan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen saat kielteisen päätöksen yhteydessä.

Haku sosionomeille varhaiskasvatuksen opintoihin

Kevään 2016 erillishaku sosionomeille varhaiskasvatuksen opintoihin on päättynyt. Seuraavan haun ajankohdasta ei ole tehty päätöksiä.

Tässä haussa sosionomi (AMK) voi hakea uudestaan sosionomikoulutukseen opiskelemaan varhaiskasvatuksen opintoja, jotka antavat kelpoisuuden toimia lastentarhanopettajana.

Aloituspaikkoja on 8. Opiskelu tapahtuu päiväryhmässä oman HOPSin mukaan. Koulutuksen kesto 1,5-2 vuotta, laajuus 85 op.

Hakuaika:

2.-16.5.2016 (kello 15.00).

Hakukelpoisuusvaatimukset:

Hakijalla on oltava suoritettuna 210 opintopisteen sosionomin tutkinto (AMK) hakuajan alkuun (2.5.2016) mennessä.

Työkokemusta valmistumisen jälkeen ei edellytetä, mutta työkokemuksen määrä varhaiskasvatuksessa on karsiva tekijä, jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja. Karsivana kriteerinä tämän jälkeen mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään sosionomitutkinnon todistuksen numeeristen arvosanojen keskiarvoa.

Hakuohjeet:

 • Täytä hakulomake ja toimita se hakuajan päättymiseen mennessä Turun AMK:n hakijapalveluihin (Turun AMK/Hakijapalvelut, Joukahaisenkatu 3A, 20520 Turku) tai hakijapalvelut@turkuamk.fi. Jos lähetät hakemuksen sähköpostitse, niin huomioithan, että hakemuksen on oltava allekirjoitettu ja kaikkien liitteiden hyvälaatuisia.
 • Liitä hakulomakkeeseen kopio aiemmasta tutkintotodistuksesta, kopio opintorekisteriotteesta ja kopio mahdollisista varhaiskasvatuksen työtodistuksista.
 • Jos tulet valituksi erillisvalinnan kautta, et voi ilmoittautua poissaolevaksi, vaan läsnä on oltava koko opiskeluoikeusajan.
 • Päätös opiskelijavalinnasta ilmoitetaan hakijoille 30 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antavat opinto-ohjaaja Heli Virjonen sekä koulutus- ja tutkimuspäällikkö Meeri Rusi (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi).Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä otathan yhteyttä Hakijapalveluihin (hakijapalvelut@turkuamk.fi).