Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.1.2021
ensihoitaja

Usein kysyttyä hakemisesta

Tältä sivulta löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin yhteishakuun ja hakemiseen liittyen.

Mitä muuta uutta?

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset näyttötutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Ammatillisen perustutkinnon näyttönä suorittaneet voivat laskea keskiarvon näyttötutkintotodistuksesta. Tutkintotoimikunnat myöntävät tutkintotodistukset.

Huom. suorittamasi ammatillinen perustutkinto ei ole näyttötutkinto, jos olet pääsääntöisesti istunut oppitunneilla ja jos olet saanut päättötodistuksen + näyttötodistuksen. Näyttötutkinnon todistuksen myöntää aina tutkintotoimikunta.

Opistotutkinto ja ammatillisen korkea-asteen tutkinto

Näihin tutkintoihin ei voi nykyään enää valmistua. Koulutusrakenne muuttui noin vuonna 1997, jolloin opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot jäivät pois ja tilalle syntyi ammatillisia perustutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Eri kouluista ovat valmistuneet viimeiset näiden tutkintojen suorittajat hiukan eri vuosina ajalla 1997-2001. Joidenkin koulujen nimessä saattaa olla opisto-sana, mutta tämä ei suoraan tarkoita sitä, että ovatko tutkinnot olleet opistoasteisia.

Huom! vanhat opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot eivät vastaa korkeakoulututkintoa

Esimerkkejä opistotutkinnoista:

merkonomi, markkinointilinja -> nykyään liiketalouden perustutkinto
restonomi -> nykyään restonomi (AMK)
suurtalousesimies -> nykyään kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto
liikunnanohjaaja -> nykyään liikunnanohjaaja (AMK)

Esimerkkejä ammatillisesta korkea-asteentutkinnoista:

insinööri -> nykyään insinööri (AMK)
merikapteeni -> nykyään merikapteeni (AMK)

Voit käydä katsomassa ammatillisen koulutuksen rakennemuutosta. Huom. lista on suuntaa antava, ei täydellinen.

Ehdollinen paikan vastaanotto

Jos tulet hyväksytyksi johonkin hakutoiveeseesi, ja olet varalla ylempään tai ylempiin hakutoiveisiin, voit ottaa paikan vastaan ehdollisena, jos haluat jäädä odottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. 

Jos otat paikan vastaan ehdollisena, vastaanotto muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita ylempiin hakutoiveisiin. Voit ottaa aikaisemmin ehdollisesti vastaanottamasi paikan vastaan sitovasti vain siinä tilanteessa, jos sinua ei ole vielä ehditty hyväksyä ylempiin hakutoiveisiisi.

Jos olet ottanut paikan ehdollisesti vastaan ja sinut valitaan ylempään hakutoiveeseen, tämä uusi paikka muuttuu automaattisesti sitovasti vastaanotetuksi paikaksi,  ellei ylempänä ole hakutoiveita, joihin olet edelleen varasijalla.

Varasijalta hyväksyminen päättyy viimeistään 15.8.2016 klo 15, eikä tämän jälkeen voi tulla enää varasijalta hyväksytyksi, vaan mahdollinen varallaolotieto muuttuu peruuntuneeksi.

Esimerkiksi olet saanut 3. hakutoiveeltasi paikan, jonka otat vastaan, ja olet varalla kahteen ylempään hakutoiveeseen.

  • Voit tulla varasijalta hyväksytyksi 2. hakutoiveeseen ja olla edelleen varalla ylimpään toiveeseesi. Tällöin ehdollinen vastaanotto siirtyy 2. hakutoiveelle, ja olet varalla vielä ylimpään hakutoiveeseen.
  • Jos sinut valitaan varasijalta ylimpään hakutoiveeseen, tulee tästä automaattisesti sitovasti vastaanotettu paikka, ja alemmat hakutoiveet peruuntuvat.
  • Jos sinua ei valita ylimpään hakutoiveeseen, 2. hakutoiveesta tulee sitovasti vastaanotettu paikka, ja alemmat peruuntuvat.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. 

Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.

Erityisjärjestelyjä (mukaan luettuna lisäajan myöntäminen) koskevat päätökset tekee se henkilö tai toimielin, joka tekee opiskelijavalintaan liittyvät viranomaispäätökset. Muut kuin lisäaikaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset (liikuntarajoitteiset, näkövammaiset, kuulovammaiset jne) ratkaistaan ”tervettä järkeä” käyttäen.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä (ei useampana vuonna peräkkäin). Jos henkilö ilmoittautuu myöhemmin saman tai jonkin muun hakukohteen hakuun, tulee hänen hakea valintakokeen erityisjärjestelyjä uudelleen.

Lisäaikaa voidaan myöntää hakemuksesta seuraavissa tapauksissa:

a) Hakija esittää hakemuksensa liitteenä kopion ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä, jolla hänelle on myönnetty ylioppilaskirjoituksissa lisäaikaa vähintään kaksi tuntia.

b) Hakija esittää hakemuksensa liitteinä tarvittavat lukilausunnot keskivaikeasta tai vaikeasta lukihäiriöstä kahdelta lausunnonantajalta. Lukihäiriölausunnon antajan tulee olla lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti tai muu lukiasiantuntija (esimerkiksi lukihäiriöön perehtynyt lääkäri). Lausunto voi olla hankittu peruskoulun 9. luokalla tai sen jälkeen. Erikoislääkärinlausunnon lausunnonantajan tulee olla lastenneurologi, neurologi tai foniatri. Lausunnon tulee olla peruskoulun suorittamisen jälkeen hankittu.

c) Hakija esittää hakemuksensa liitteenä lääkärintodistuksen sellaisesta sairaudesta tai vammasta, joka on perusteena lisäajan myöntämiselle.

Jos lisäaikaa koskeva hakemus hyväksytään, hakijan koeaikaa valintakokeessa jatketaan enintään 20 minuuttia/koetunti. Koulutusalat voivat antaa em. lisäksi omia tarkennuksiaan suosituksen mukaisiin käytäntöihin.

Useimmissa terveysalan ammateissa (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, bioanalyytikko, suuhygienisti, röntgenhoitaja) tulee päivittäin tilanteita, joissa nimenomaan tarvitaan nopeaa päätöksentekoa toiminnassa (esim. lääkkeiden annostelu - tällaisissa tilanteissa pilkkuvirheet voivat olla hengenvaarallisia). Näissä ammateissa pitää olettaa, että työntekijällä on riittävät valmiudet selvitä työtehtävistä virheettömästi ja sujuvasti. Tämän vuoksi lisäaikaa ei myönnetä valintakokeisin näihin koulutuksiin hakeutuessa.

Lisäajan ja valintakokeen erityisjärjestelyjen anominen:

Valintakokeiden erityisjärjestelypyynnöt, jos este on jo olemassa hakuaikana, tulee jättää korkeakouluun kevään haussa viimeistään 10.2.2016 klo 15 (1. hakuaika) ja 20.4.2016 klo 15 (2. hakuaika) sekä syksyn haussa viimeistään 28.9.2016 klo 15. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.  Turun ammattikorkeakouluun tulee toimittaa määräaikaan mennessä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus. Liitä mukaan lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto vamman tai sairauden laadusta.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä hakutoiveidensa korkeakouluihin. Korkeakoulun tulee tehdä päätös erityisjärjestelyjä koskevasta hakemuksesta, jos hakija on hakukelpoinen ja jos hän voi osallistua korkeakoulun järjestämään valintakokeeseen.

Lisähaku

Lisähaun tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monelle halukkaalle opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa. Lisäksi lisähaku palvelee niitä hakijoita, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa varsinaisissa yhteishauissa.

Lisähaussa on mukana sellaisia koulutuksia, mihin on jäänyt vapaita aloituspaikkoja kevään yhteishaussa. Lisähaku on heinä-elokuussa, haun tarkka ajankohta vaihtelee vuosittain. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat erikseen, mitä koulutuksia heillä on mukana lisähaussa.

Lisähaussa haetaan kuten yhteishaussa, eli Opintopolussa täytettävällä hakulomakkeella. Lisähakuun kuuluu valintakoe ja osassa koulutuksia on myös ennakkotehtävä. Lisähaussa olevat hakukohteet eivät ole valintakoeyhteistyössä ja valintakoetulosta / ennakkotehtävää ei pisteytetä. Arviointi tapahtuu hyväksytty/hylätty -asteikolla. Opinnot alkavat elo-syyskuussa.

Opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Oma valintatiedot voi tarkistaa myös Oma opintopolku -palvelussa. Opiskelupaikan vastaanotto- ja läsnäolotiedot tulee ilmoittaa Opintopolussa.

Muutoksenhaku

Mikäli Turun ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota yhteyttä Turun amk:n hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön Turun ammattikorkeakoulun Opintoasiain lautakunnalle14 päivän kuluessa päätöksen saannista. Hakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä Turun ammattikorkeakoulusta. Oikaisupyyntöaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tiedoksisaantipäivää.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Huomioithan, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai viiveet postin kulussa eivät poista hakijan vastuuta toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetuissa ajoissa. Myöskään ohjeiden väärinymmärrykset tai muut vastaavat syyt eivät ole hyväksyttävä peruste oikaisupyynnölle.

Turun ammattikorkeakoulu ilmoittaa päätöksestä postitse. Oikaisupyyntö tulee postittaa osoitteella:

Turun Ammattikorkeakoulu
Opintoasiainlautakunta
Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku
FINLAND

Opintojen aloittaminen

Koulun aloittamisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta lisätietoa Uusille opiskelijoille.

Pisterajat

Alla olevasta tiedostosta löydät syksyn 2014 yhteishausta lähtien alimmat pisteet, joilla hakija on tullut valituksi koulutukseen. Eli kuinka monta pistettä hakijan on täytynyt saada koulumenestyksestä ja valintakokeesta / valintakokeesta, jotta on päässyt opiskelemaan.

Huomioithan kuitenkin, että pisterajat vaihtelevat vuosittain hakijamäärästä ja hakijoiden koulu- ja/tai valintakoemenestyksestä riippuen. Vaikka jollain pistemäärä olisi päässyt edellisenä vuonna sisään, se ei tarkoita, että samalla pistemäärällä pääsisi varmasti seuraavana vuonna sisään ja päinvastoin. 

Valintaperusteet, koulutuksessa käytettävät valintatavat ja eri valintatapojen aloituspaikkamäärät saattavat vaihdella vuosittain. Koulutuksen ajankohtaiset valintaperusteet ja muut tiedot löydät Opintopolusta.

Yhteishakujen pisterajat syksystä 2014 lähtien (pdf)

Sosiaali- ja terveysalan kevään 2016 esivalintakokeen alimmat pisterajat, joilla on saanut valintakoekutsun, löydät tämn sivun "Sosiaali- ja terveysalan esivalintakoe" -osiosta.

Poissaolo-oikeus ensimmäisen vuoden opiskelijoilla

Uuden opiskelijan poissaolo-oikeuteen vaikuttava ammattikorkeakoululain muutos astuu voimaan 1.8.2015.

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissa olevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ilmoittautumisaikana esittää todistus poissaolon syystä. Käytännössä todistus poissaoloon oikeuttavasta syystä tulee toimittaa Turun ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin samalla kun uusi opiskelija toimittaa muutenkin todistuskopiot haussa käyttämistään tutkinnoista ja työtodistuksista.

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan esivalintakoe

Kaikki sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan hakijat osallistuvat sähköiseen, valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 3.5.2016 ilman erillistä kutsua. Kaikki esivalintakoetta koskevat tiedot löytyvät osoitteessa: http://soteli.metropolia.fi 

Hakijoille tiedotetaan heidän saamansa pisteet esivalintakokeen jälkeen sähköpostitse. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Alimpia pisterajoja, joilla valintakoekutsun saa, ei ole tiedossa ennen kuin valintakoekutsut lähetetään, aikaisintaan 13.5.2016.

Esivalintakokeen kysymykset julkaistaan soteli.metropolia.fi:ssä noin viikon kuluttua esivalintakokeesta.

Esivalintakokeen pisterajat kevät 2016

Alla on listattu koulutuksittain esivalintakokeen alimmat pisteet, joilla on saanut valintakoekutsun varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetetään viikon 20 aikana. Kutsu lähetetään ainoastaan niille hakijoille, jotka kutsutaan valintakokeeseen. Hakijoille, joita ei kutsuta valintakokeeseen, ei lähetetä erillistä viestiä. Kaikki hakijat saavat Opetushallituksen lähettämän tuloskirjeen heinäkuussa.

Päiväkoulutukset, Turku

Bioanalyytikko (AMK) – 56
Fysioterapeutti (AMK) – 74.2
Hammasteknikko (AMK) – 69.7
Röntgenhoitaja (AMK) – 72.3
Sairaanhoitaja (AMK) – 54
Sosionomi (AMK) – 67.1 
Suuhygienisti (AMK) – 68.8 
Toimintaterapeutti (AMK) – 74

Päiväkoulutukset, Salo 

Sairaanhoitaja (AMK), Salo – 2.3

Monimuotokoulutukset, Salo 

Sosionomi (AMK), Salo – 73.8

Terveydelliset seikat sosiaali- ja terveysalalle haettassa (ns. SORA)

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Bioanalytiikan koulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalytiikan koulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ja että ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen

Koskee ainoastaan sosiaali- ja terveysalalle hakevia. Tällä koulutusalalla opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Siksi opiskelijalta voidaan perua opiskeluoikeus, jos hän on osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa vaarantamalla opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden, tai hän ei hakuvaiheessa ole kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydellisistä tekijöistä tai turvallisuussyistä.

Hakijan tulee tuoda valintakoetilaisuuteen oma arvio terveydentilasta ja toimintakyvystä tai selvitys aikaisemman opiskelupaikan peruutuksesta. Mikäli hakija saa kutsun toisen ammattikorkeakoulun valintakokeisiin, hänen tulee toimittaa terveysselvitys tai selvitys aikaisemman opiskelupaikan peruutuksesta hakijapalveluihin 15.7. 2016 mennessä.

 

Todistuskopioiden toimittaminen

Kun hakija on saanut ilmoituksen valinnasta, tulee hänen toimittaa kaikista hakulomakkeella ilmoittamistaan tutkinnoista todistuskopiot määräaikaan mennessä Hakijapalveluihin.
Todistuksien ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja vaan normaalit kopiot riittävät.
Alkuperäiset todistukset näytetään koulun alettua.

Opiskelupaikka on ehdollinen kunnes todistukset on tarkistettu. Opiskelupaikka perutaan mikäli et toimita tarvittavia tutkinto ja/tai työtodistuksia.

Hakijapalveluihin palautettavat liitteet tulee toimittaa tämän sähköisen lomakkeen kautta.

Kevään 2016 yhteishaun liitteiden toimitus

Vaikein kysymys

Tekstimassa tähän. Jos copy/pastella liittää tekstiä niin käytä Liitä tekstinä tai Liitä Word-dokumentista -nappulaa

Tuloskirjeen hylkäyssyy

Muilla kuin ylioppilailla voi näkyä oma opintopolku -palvelussa sekä tuloskirjeessä hylkäyssyynä "Et saanut opiskelupaikkaa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella että ammatillisella tutkinnolla hakevat eivät voi tulla valituksi tästä jonosta." Eli mikäli muu kuin ylioppilas on hylätty esimerkiksi valintakokeen tai siinä olleen osion takia, on hänelle kuitenkin muodostunut hylkäyssyy hieman virheellisesti toisena olevan yhteispistejonon hylkäyssyyn perusteella. Yhteispistejonosta voi tulla hyväksytyksi vain ylioppilaat, joten siksi muut tulevat hylätyksi tästä jonosta kyseisellä syyllä.

Työkokemuspisteiden laskeminen

Jos hakukohteella on käytössä työkokemuspisteytys, työkokemuksesta saa 1 pisteen / 2 kk työkokemusta.Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Yrittäjyys tulee osoittaa YEL tai MYEL vakuutustodistuksin. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työaikalaskuri

Lisätietoja kuhunkin koulutukseen hyväksytystä työkokemuksesta löydät Opintopolusta kyseisen koulutuksen kohdalta.

Valintakoeyhteistyö

Ammattikorkeakoulut tekevät usein yhteistyötä valintakokeiden järjestämisessä. Joillakin koulutusaloilla voit osallistua saman koulutusohjelman kokeisiin vaikka kotiseudullasi. Kullakin koulutusalalla samaan valintakoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Jos haet kulttuurialalle, muista yhteishakulomakkeen lisäksi täyttää ja palauttaa esitietolomake tai etukäteistehtävä, mikäli sitä vaaditaan, sekä urheilijan lisätietolomake. Nämä lomakkeet löytyvät tutkintokohtaisilta sivuilta.

Sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyö 2016

Sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyö